the all‑in‑one platform to build a Powerful Campaigns.

Một nền tảng đa tính năng để xây dựng chiến dịch của bạn

Light Case là một nền tảng mà bạn có thể dễ dàng chạy các chương trình khuyến mãi như E-Coupons bằng các Video khuyến mãi, tính năng Instant Win, chia sẻ SNS và các bài viết

Try for Free

Dễ dàng tạo các chiến dịch khuyến mãi E-Coupon/ E-Gift

Chọn từ các bản mẫu chiến dịch có sẵn. Tùy chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu chuyên nghiệp của bạn

Tối đa hóa khuyến mãi với chi phí giới hạn

Chi phí khuyến mãi sẽ không vượt quá giới hạn vì chi phí này cố định hàng tháng. Light Case sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tối đa hóa lợi nhuận

Chia sẻ trên SNS, QRCode và ghim vào websites của bạn

Chia sẻ trên SNS, tăng tính tương tác và dễ dàng truy cập bài viết từ QRCode

Xây dựng các chiến dịch khuyến mãi

Dễ dàng xây dựng đa dạng các chiến dịch cùng với Light Case. Mọi thiết kế của bạn sẽ rất bắt mắt

Chi phí hợp lý dành cho bạn

Tiếp cận các tính năng mới có thể giúp doanh nghiệp của bạn vận hành dễ dàng hơn

Entry
300

usd/month


  • 1,000 Members
  • 10 Published Campaigns
  • 0 Team members
Free Trial 14 days
Standard
600

usd/month


  • 10,000 Members
  • 10 Published Campaigns
  • 5 Team members
Free Trial 14 days
Advanced
800

usd/month


  • 100,000 Members
  • 10 Published Campaigns
  • 5 Team members
Free Trial 14 days
Enterprise
Ask to us

  • Custom solutions at scale, designed to support your organization’s creative, technical and business goals
Contact

Dùng thử trong 14 ngày

Dùng thử trong 14 ngày để tạo một chiến dịch của riêng bạn